HiKOKI Акција Септември-Октомври

Важи од 13-09-2022 - 14-10-2022

Промоција пневматски алат и прибор Метабо 2022

Важи од 26-08-2022 - 31-12-2022

Акција брусни плочи август/септември 2022

Важи од 25-07-2022 - 30-09-2022

Апарати за заварување

Важи од 14-07-2022 - 30-09-2022

Електроди и жици за нелегирани челици

Важи од 14-07-2022 - 30-09-2022

METABO акција брусилки 2022

Важи од 04-07-2022 - 31-12-2022

REM Power правосмукалки

Важи од 20-06-2022 - 30-09-2022

REM Power генератори

Важи од 17-06-2022 - 30-09-2022

REM Power клипни компресори

Важи од 17-06-2022 - 30-09-2022

METABO акција дрво 2022

Важи од 11-04-2022 - 31-12-2022

METABO акција 2022

Важи од 01-02-2022 - 31-12-2022

Аплицирај за дистрибутер